top of page
Visie eb Missie

Onze visie

Voor een inclusieve samenleving 

Het aantal burgers met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse neemt sterk toe. Het stelt overheden en organisaties voor de uitdaging om hier op in te spelen. Anders verliezen ze de verbinding met een groot deel van hun klanten - burgers, hulpvragers, leerlingen, consumenten.

 

Aanpassing is meer dan een must, vinden wij bij Diversae. Het actief omarmen van (etnisch) culturele diversiteit is vóór alles een verrijking. Het biedt organisaties een bredere waaier aan gezichtspunten, invalshoeken en competenties. Door daar gebruik van te maken groeien ze uit tot inclusieve organisaties en worden ze succesrijker.

Onze missie

Diversiteit is een gegeven en aan inclusie kunnen we werken!

Diversae heeft alle expertise en tools in huis om teams, organisaties en overheden te helpen de etnisch-culturele diversiteit optimaal te benutten. Diversae:

 • benoemt de verschillen waar ze ertoe doen

 • versterkt interculturele competenties

 • helpt diversiteit in visie, beleid, aanpak en houding te verankeren.

Onderwijs, lokale overheid, jeugdzorg

Najat_Toub-Arssi .jpeg

‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’. Deze wijze woorden van Pippi Langkous passen wel bij mij. Ik ben in de voorbije 20 jaar steeds nieuwe uitdagingen aangegaan. Binnen het onderwijs, de lokale overheid en de jeugdzorg. Daarbij was ik altijd gericht op kwetsbare kinderen en hun gezin. Op school bood ik hen een veilige omgeving en probeerde ook echt het verschil te maken voor het kind. Bij het Centrum Jeugd en Gezin zette ik projecten voor hen en voor hun ouders op, gelinkt aan diversiteit en opvoedondersteuning in de stad. Daarna ben ik me meer op bestuurlijk vlak gaan bewegen. Ik ben één van de oprichters van Omnia jeugdzorg en heb daar vier jaar als directeur-bestuurder mooie dingen mogen doen. Cultuursensitief werken stroomde door de hele organisatie.  Ik heb mogen ervaren hoe het is om leiding te geven aan een grote groep hulpverleners met heel veel diversiteit en hoe mooi het is om werknemers in hun kracht te zetten. Ik heb gezien en ervaren dat als je uitgaat van talenten van mensen dat ze die dubbel waarmaken. Wat een rijkdom om als bestuurder van een organisatie met zo’n diversiteit aan mensen te mogen werken! Dit gun ik alle organisaties.

Voor mezelf is het tijd voor een nieuwe uitdaging, Diversae, waarbij ik mijn kennis en ervaring nog breder kan inzetten.

 

Wie ik als persoon ben? Dat heb ik gevraagd aan mensen die me goed kennen. Ze kwamen tot de volgende typeringen: zeer gedreven, veel passie, draagt het werk een warm hart toe. Durft uitdagingen aan te gaan en laat zich niet opzij zetten. Een goede netwerker die voor samenwerking gaat.

 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon

Veiligheid en ontwikkeling van mensen

Warda Bouteibi.jpeg

‘Education is the most powerful weapon which you can use to change the world’. In deze uitspraak van Nelson Mandela kan ik me helemaal vinden. De ontwikkeling van mensen en de zorg voor veiligheid vormen een rode draad in mijn werk. Als docent in het onderwijs was ik daar op gericht. Als onderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming eveneens. In mijn huidige rol als communicatiedeskundige diversiteit en inclusie speelt dit ook nadrukkelijk. Steeds vaker wordt mijn expertise ingezet bij polarisatievraagstukken. En in alles komt het omgaan met (culturele) verschillen terug. Dat is al twee decennia lang een belangrijk aandachtsgebied voor me.

 

Ik adviseer, ontwikkel, geef trainingen, coach en begeleid professionals en teams. Dat doe ik onder andere op basis van de assessment Intercultural Readiness Check. Wetenschappelijk onderzoek ligt altijd aan de basis van mijn oplossingen. Ik sta dicht bij de praktijk van klanten en deelnemers.

 

Ik kan vertellen wie ik ben, maar voor u is het belangrijker hoe ik door anderen word ervaren. Dit zeggen mensen over mij: een enthousiaste, creatieve ontwikkelaar en trainer. Oplossingsgericht en afgestemd op de behoefte van de deelnemers. Goede balans tussen formeel en informeel tijdens trainingen. Gericht op samenwerken, behulpzaam en prettig in de omgang.

 • LinkedIn Social Icon

Onze aanpak

We starten met een organisatie scan en assessment. Zo leren we uw organisatie en uw precieze behoefte kennen. Daar stemmen we ons aanbod op af. We doen niet meer dan nodig: klaar is klaar.

Bij Diversae geloven we in blended learning: een combinatie van e-learning, assessment, coaching en contactonderwijs. Dus persoonlijk contact én gebruik van moderne technologie.

 

Hoe wij werken?

Voordeel voor uw organisatie?

 • U bent niet alle medewerkers tegelijk kwijt aan klassikale trainingen.

 • Opgedane kennis wordt beter ingebed.

 • U kunt bestanddelen blijven gebruiken, bijvoorbeeld voor nieuwe medewerkers.

 

 

Voordeel voor de medewerker

 • Nieuwe medewerkers zijn snel op het gewenste kennisniveau.

 • Medewerkers kunnen tempo en tijdstippen van leren optimaal inpassen in hun dagelijkse leven.

 • Medewerkers kunnen gemakkelijk lesstof overslaan of herhalen.

 • Aanrekkelijke presentatie van theorie: met beeldmateriaal en interactieve opdrachten.

Wie ons team is?

Ons team bestaat uit bevlogen trainers, onderzoekers en adviseurs met uiteenlopende culturele achtergronden. Zij hebben affiniteit met diversiteitsvraagstukken, zijn meertalig en verbindend. Ze zorgen ervoor dat mensen veel plezier hebben in leren. Hier stellen enkele van onze collega’s zich aan u voor.

bottom of page