Audit en beleid

We adviseren u te starten met onze state of the art audit. U ziet dan waar uw organisatie staat op het vlak van diversiteit en inclusie en wat er nog te ontwikkelen is. Doelgerichter kunt u niet te werk gaan.

 

Uw medewerkers vullen een digitale vragenlijst in en we interviewen sleutelfunctionarissen. Thema’s zijn: visie en strategie, leiderschap, personeel, organisatiecultuur en borging. Alle diversiteitsvormen onder mensen komen aan de orde. In stellingen, voorbeelden en tips ligt de focus op etnisch-culturele diversiteit.

U ontvangt een rapportage met onze bevindingen en aanbevelingen. Hier is een persoonlijk adviesgesprek aan gekoppeld.

Wat levert het op?

  • U heeft zicht op het te doorlopen veranderingsproces in uw organisatie.

  • U kunt uw diversiteitsbeleid bepalen en inbedden, van management, HR t/m uitvoering.

  • U kunt uw organisatie positioneren als een inclusieve organisatie.

  • U bent aantrekkelijk voor (potentiële) klanten en medewerkers en presteert als overheid/organisatie (financieel) beter.

Contact Us

Doornweg  2 ,  5706 KC, Helmond

Wilt u meer informatie? Heeft u interesse?

Wilt u kennismaken? Laat het ons weten! 

© 2019 Diversae - All rights reserved. Webdesign: GazndArt. Creative Design

Logo-01.png