top of page

Training Inclusief Leiderschap

Komen deze verzuchtingen u bekend voor? ‘We investeren veel geld in werving, maar we zien dat nieuwe medewerkers weer snel vertrekken.’ ‘Het lukt niet om meer diversiteit te krijgen in ons management’. ‘Onze ervaring is dat medewerkers met een andere culturele achtergrond moeilijk integreren in onze teams’.

Een training Inclusief Leiderschap helpt u hier grip op te krijgen. We gaan in op best practices en technieken voor het adequaat aansturen van cultureel heterogene teams. Vragen die aan de orde komen:

  • Hoe bouwen en managen we cultureel diverse teams?

  • Hoe benutten we de ambities en talenten van alle, cultureel verschillende teamleden?

  • Hoe zorgen we voor behoud van de diversiteit in teams en hoe sluiten doorstroommogelijkheden daar op aan?

 

Naast diversiteit, inclusiviteit en interculturele communicatie komen ook de principes van verandermanagement en groepsdynamische en andere sociaalpsychologische processen aan bod.

 

Duur: 4 dagdelen
 

Wat levert het op?

  • U bent met uw leidinggevenden beter in staat om mensen met uiteenlopende achtergronden te inspireren en aan te sturen.

  • Teamleden voelen de ruimte om verschillend te mogen zijn.

training inclusief leiderschap 1.jpg
  • Medewerkers ervaren daardoor een veilige werkomgeving, hebben meer werkplezier, zijn creatiever en innovatiever en presteren beter.

  • Omdat alle aanwezige talenten optimaal worden benut, wordt uw organisatie succesvoller.

  • Ook niet onbelangrijk, ziekteverzuim daalt! 

Diversiteit is een gegeven en aan inclusie kunnen we werken!

E-learning Inclusief Leiderschap

bottom of page