top of page

Empowerment training

Dit is een maatgerichte groepstraining voor mensen die zelfverzekerder, krachtiger en succesvoller in het leven willen staan. De scholing is onder meer geschikt voor personen met een migrantenachtergrond en vluchtelingen die een nieuw leven moeten opbouwen, maar niet weten waar te beginnen. De Empowerment training is gebaseerd op de wereldwijd toegepaste NLP-methodiek: Neuro Linguïstisch Programmeren. Kerngedachte hiervan is dat iemands denken zijn emoties en gedrag aanstuurt. Zo leren deelnemers hun eigen gedrag te begrijpen en daar de gewenste verandering in aan te brengen. Ze zien dan ook welk effect dat heeft op hun omgeving. De training wordt begeleid door een erkende en ervaren NLP-/communicatietrainer en kan in meerdere talen worden gegeven.

 

Duur: in overleg met de opdrachtgever 

Wat levert het op?

  • De deelnemers ontdekken hun kwaliteiten, drijfveren en mogelijkheden en leren die welbewust in te zetten, wat tot meer zelfvertrouwen en succes leidt.

  • Ze kunnen beter omgaan met lastige situaties en zijn in staat grenzen te stellen aan zichzelf en hun omgeving.

empowerment 1.jpg
  • Ze zijn beter in staat om initiatief te nemen, weloverwogen keuzes te maken, verantwoordelijkheid te nemen en met kracht in het leven te staan.

  • Door dit alles kunnen ze beter omgaan met tegenslagen, weerstanden en veranderingen.

bottom of page