top of page

Training Cultureel Bewustzijn en Interculturele Competenties

Deze training is een vertaling van de lesstof van de e-learning naar de praktijk. Vertrekpunt: cultuurverschillen zijn een verrijking, maar kunnen ook spanningen met zich meebrengen. Hoe zijn deze te voorkomen? Hoe werken we goed samen met mensen met een andere culturele achtergrond?

In de oefensessies werken we met acteurs in een veilige omgeving. Dat zorgt voor een plezierig en leuk dagdeel vol leermomenten.

 

Duur: 2 dagdelen

Wat levert het op?

  • De deelnemers zijn zich bewust van hun culturele identiteit.

  • Ze ervaren hoe ze hun interculturele sensitiviteit en communicatie (verder) kunnen ontwikkelen.

Training cultureel bewustzijn en intercu
  • Doordat ze (non-)verbale signalen herkennen zijn ze beter in staat om hun communicatie af te stemmen op de gesprekspartner.

  • Deelnemers gaan ervaren dat de contacten met hun klanten constructiever verlopen. Dat maakt dat trajecten vlotter lopen, wat de tevredenheid van klanten vergroot.

E-learning Cultureel Bewustzijn en Interculturele Competenties

bottom of page