top of page

Tegengaan van polarisatie en radicalisering

Het voorkomen en bestrijden van polarisatie en radicalisering is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle geledingen in de samenleving. Van individuele burgers tot professionals, organisaties en overheden. Diversae heeft doelgerichte interventies ontwikkeld om hen hiervoor goed toe te rusten. Het betreft:

Wat levert het op?

Intervisie voor professionals.

Workshoptraject ‘Wie ben ik?’

Programma ‘Ouders in positie’

bottom of page