top of page

Coaching on the job

Ervaren uw medewerkers problemen in het contact met klanten? Is er soms geen klik, zijn er misverstanden, reageren klanten tegenstrijdig? Zijn leidinggevenden nog zoekende om inclusief leiderschap concreet handen en voeten te geven?

Als dit speelt in uw organisatie, kunnen wij coaches inzetten die meelopen in de praktijk. In de coaching komen thema’s aan de orde zoals interculturele sensitiviteit, interculturele communicatie, het bevorderen van betrokkenheid en het omgaan met onzekerheid door culturele verschillen. We raden aan dat betrokkenen voorafgaand aan coaching on the job de Assessment Intercultural Readiness Check (IRC) doen met het bijbehorende coachingsgesprek.

 

Duur: in overleg met de opdrachtgever.

Wat levert het op?

  • Betrokkenen zijn zich meer bewust van het effect van eigen communicatie, houding en gedrag en verschillen in benadering. Ze worden professioneler en taakvolwassener in hun denken en doen.

  • De communicatie in interculturele situaties verloopt beter.

design-desk-display-eyewear-313690.jpg
  • Uw leidinggevenden zijn in staat om op een consistente manier inclusief leiding te geven.

  • Diversiteit en inclusiviteit worden nadrukkelijk verankerd binnen uw organisatie, wat tot meer tevredenheid en succes leidt.

bottom of page