Aanpak bij training en coaching

Het accent in ons trainings- en coachingsaanbod ligt op etnisch-culturele diversiteit. Organisaties geven aan dat daar een inhaalslag nodig is. We maken gebruik van e-learning, trainingen, oefensessies met acteurs, werkplekopdrachten en interculturele teambuilding. 

Kenmerken training en coaching:

  • Veilige setting

  • Interactieve werkvormen

  • Inspirerend

  • Focus op inzicht en gedrag

  • Gericht op leren van elkaar

  • Humor en relativering