top of page

Ontevreden of een klacht?

Bent u niet tevreden of wilt u een klacht indienen? Dat kan, want wij werken continu aan onze kwaliteit en vinden het heel belangrijk dat u tevreden bent over de dienstverlening van Diversae. Wij streven ernaar om onze dienstverlening verder te verbeteren, daarom verzoeken wij u indien u een klacht heeft u ons dit telefonisch of per e-mail laat weten. Door deze melding stelt u ons in staat onze dienstverlening te verbeteren en alles in het werk te stellen om tot een geschikte oplossing te komen.

Hieronder staat onze klachtenprocedure beschreven en toegang tot het klachtenformulier.

Klachtenprocedure

Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk directe oplossingen te vinden. Klachten en/of opmerkingen worden door de trainer/coach zoveel mogelijk direct en persoonlijk verwerkt. Mocht dit niet naar wens verlopen, of neemt u liever contact op met de organisatie, dan kunt u de klacht indienen bij Diversae.

Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via het klachtenformulier; het ingevulde formulier kunt u verzenden en wordt dan ontvangen door een van de directeuren van Diversae.

U krijgt binnen drie dagen bevestiging van ontvangst van de klacht.

Klachten worden vertrouwelijk en binnen twee weken na ontvangst behandeld. In de meeste gevallen zal de trainer/coach binnen enkele dagen contact met u opnemen om te overleggen over de verdere stappen.

Mocht de afhandeling van een klacht langer duren dan twee weken, dan wordt u hiervan binnen deze twee weken op de hoogte gesteld. Tevens wordt aangegeven wat de reden van de vertraging is en de verwachte termijn waarbinnen de klacht afgehandeld zal worden.

Klachten of opmerkingen de wijze van afhandeling worden door ons geregistreerd en 1 jaar bewaard. Wij werken volgens de richtlijnen van het autoriteiten persoonsgegevens.

Klachtenformulier

Dank u vriendelijk voor het invullen.

bottom of page