top of page

E-learning Cultureel Bewustzijn en Interculturele Competenties

Uw leidinggevenden en medewerkers doen theoretische kennis op van cultureel bewustzijn. Ook leren ze welke interculturele competenties in hun werkveld nodig zijn om adequaat om te gaan met mensen van verschillende

etnisch-culturele achtergronden. 

 

Duur: 1 dagdeel

Wat levert het op?

  • De mensen in uw organisatie zijn zich bewust van hun culturele achtergrond en hoe die gevormd is.

E-learning cultureel bewustzijn en inter
  • Ze zijn in staat om een theoretische vertaalslag te maken naar de doelgroep waarmee ze werken.

Confusius: ‘Alle mensen zijn hetzelfde; het zijn slechts hun gebruiken die verschillen’. Kijk, dat vindt Diversae nou ook!

bottom of page