top of page

Intervisie voor professionals 

Deze intervisie richt zich op gemeentelijk jongerenwerkers en andere professionals die in de zorg en het onderwijs met jeugd werken. In de intervisie voor jongerenwerkers ligt het accent op het bestrijden van polarisatie en radicalisering en het streven naar sociale cohesie in de samenleving. Thema’s voor zorg- en onderwijsprofessionals zijn: polarisatie en radicalisering, (interculturele) communicatie, andere communicatieve competenties, casuïstiekbespreking m.b.t. extremisme, en informatie delen met derden. Vragen die o.a. aan de orde komen: hoe ga je in gesprek met jongeren met extreme idealen? Welke stappen kun je zetten en wat zijn mogelijke gevolgen? Hoe ga je om met maatschappelijke spanningen die ook intern tot conflict kunnen leiden?

Duur: 3 sessies van 3 uur

Wat levert het op?

  • Professionals kennen het eigen organisatiebeleid m.b.t. aanpak van polarisatie en radicalisering en kunnen dit proactief en eenduidig uitvoeren.

intervisie voor professionals 3.jpg
  • Ze voelen zich deskundig op dit vlak en weten hoe ze maatschappelijke integratie kunnen bevorderen en polarisatie tegengaan.

bottom of page