top of page

Workshoptraject ‘Wie ben ik?’

Uit onderzoek blijkt dat je polarisatie en radicalisering vóór kunt zijn als je tijdig met kinderen in gesprek gaat over hun idealen en identiteitsvorming. In deze workshops doen we dat. Ze zijn bedoeld voor kinderen in de vroege adolescentie (10-14 jaar). Overkoepelende thema’s zijn: zingeving, omgaan met polarisatie, eigen identiteit en in- en uitsluitingsmechanismen. We gaan met de deelnemers o.a. in op het voorkomen van vervreemding van de samenleving, democratie, burgerschap, omgaan met kritiek en complimenten, debatteren en de kracht van verschillen.


Vóór en na de workshops maken de kinderen een mindmap van hun identiteit(en) en idealen. Ze kunnen hun ontwikkeling dan samen met de trainer en hun leerkracht bespreken.

 

Duur: 4 workshops van 2 uur + opdracht mindmap maken

Wat levert het op?

  • De kinderen kunnen reflecteren op hun eigen persoon/identiteit.

  • Ze weten wat democratie inhoudt en hoe hun eigen idealen zich verhouden tot die van anderen.

  • Leerkrachten ervaren meer sociale cohesie in de klas en betere communicatieve vaardigheden bij kinderen bij het bespreken van maatschappelijke onderwerpen. 

Workshop wie ben ik (hoort bij polarisat
  • Ze zijn in staat om de dialoog aan te gaan met behoud van respect voor anderen.

  • Ze zijn in staat om hun idealen op een gezonde manier te verwoorden en vorm te geven.

  • De kinderen zijn, kortom, beter voorbereid op een samenleving waar iedereen erbij hoort en iedereen eigen idealen mag hebben.

bottom of page