E-learning Inclusief Leiderschap

Bestuurders en leidinggevenden maken kennis met de theoretische achtergrond van inclusief leiderschap. Vragen die aan de orde komen:

 

  • Wat is inclusief leiderschap en welk gedrag hoort daar bij?

  • Wat zijn eigen waarden en normen en hoe zijn die gevormd?

  • Waar liggen de kwaliteiten en valkuilen van de deelnemers?

  • Wat zijn belangrijke elementen van interculturele communicatie?

 

Ook zoomen we in op werving en behoud van medewerkers met diverse culturele achtergronden. Hoe en en waar vinden we hen? Hoe binden we hen aan onze organisatie en wie kan ons daarbij ondersteunen?


Duur: 1 dagdeel

Wat levert het op?

  • De deelnemers hebben inzicht in het theoretisch kader van inclusief leiderschap.

  • Ze zijn zich ervan bewust dat het werkplezier van medewerkers het vliegwiel is voor succes van de organisatie.

Audit en beleid.jpeg
  • Ze weten hoe een organisatie meer divers kan worden en kan uitgroeien tot een inclusieve organisatie.

  • Ze kennen de ‘ingrediënten’ die nodig zijn om inclusief leiding te geven aan teams.