top of page

Programma ‘Ouders in positie’

‘Ouders in positie’ bestaat uit bijeenkomsten voor ouders van jongeren en jongvolwassenen. Het programma is gericht op het weerbaar maken van ouders in de opvoeding en het beschermen van hun kinderen tegen extremistische invloeden. Het draait om kennisoverdracht en het leren van vaardigheden via interactieve werkvormen. Met een trainersacteur kunnen ouders allerlei situaties oefenen uit hun eigen praktijk.


De kennis die we aanreiken betreft onder meer het puberbrein, de adolescentiefasen, identiteitsontwikkeling, democratische kernwaarden en de werkwijze van ronselaars op sociale media. Via het aanleren van technieken leren de deelnemers het gesprek aan te gaan met hun kinderen. Vragen die aan de orde komen: hoe help je je kind met een gezonde identiteitsontwikkeling die aansluit bij een democratie? Hoe maak je je kind weerbaar tegen beïnvloeding? Hoe ga je om met ervaren onrecht bij je puber? Wat doe je als je merkt dat je kind het gevoel heeft er niet bij te horen? Wat doe je als je puber thuiskomt met extreme idealen?

 

Duur: 6 sessies van 3 uur.

Wat levert het op?

  • Ouders voelen zich gesterkt in hun opvoedingstaak: het ondersteunen van hun kind(eren) bij de ontwikkeling van hun identiteit. 

  • Ouders zijn zich bewust van de drijfveren voor radicalisering en zijn in staat om daar in de praktijk adequaat mee om te gaan.

Ouders in positie 1.jpg
  • Ouders zijn op de hoogte van de positieve en negatieve rol van sociale media inzake polarisatie en radicalisering. Ze zijn in staat om daar met hun kind het gesprek over te voeren.

bottom of page